ทำเนียบบุคลากร

rฝ่ายบริหาร

rวิทยาศาสตร์

rคณิตศาสตร์

rภาษาไทย

rสังคมศึกษา

rภาษาอังกฤษ
rสุขศึกษา-พลศึกษา
rศิลปศึกษา
rการงานอาชีพและเทคโนโลยี
rกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
rโสตทัศนศึกษา
rห้องสมุด
rลูกจ้างประจำ

เกี่ยวกับโรงเรียน

rประวัติของโรงเรียน

rโรงเรียนในฝัน

rข้อมูลบุคลากร

rฝ่ายวิชาการ

rฝ่ายธุรการและแผนงาน

rฝ่ายกิจการนักเรียน
rฝ่ายบริการ-สัมพันธ์ชุมชน
 

เว็บไซต์การศึกษา

rกระทรวงศึกษาธิการ

rสนง.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

rสภาการศึกษาแห่งชาต

rศูนย์ GPA & PR

rห้องเรียน NECTEC

rการศึกษายุคโลกาภิวัฒน์
rเครือข่ายกาญจนาภิเษก
rรวมบทความ ICT

rThink.com

ภาพกิจกรรม

 
คลิกดูภาพ
บรรยากาศภายในโรงเรียน
 

คลิกดูภาพ

ภาพเก่าโรงเรียน

 

ภาพโรงเรียนมุมสูง
 
 

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------   

ลูกจ้างประจำ
 


นางเพียงเพ็ญ ลูกชาย
พนักงานบริการ


นายกนกพล ตันชัยวิโรจน์
พนักงานบริการ


นายประสิทธิ์ เขียวไชย
พนักงานบริการ

นายจำเริญ นาคบุตร
พนักงานบริการ

นายปรีชา สุทธิเกิด
พนักงานบริการ

นายสมโภชน์ หลีจิ
พนักงานบริการ

   

:: บริการโรงเรียน ::
 
 
E- office
Webboard
Information systems
Digital Content
 
 

:: เวปไซต์แนะนำ ::
 
 
Photosig
Thaicomic
Siamfighter
Schoolnet
Thaigamenews
108pets
Thaistamp
 
 

:: กระทรวงศึกษาธิการ ::
 
 
กะทรวงศึกษาธิการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์ GPA & PR
สพท.กระบี่
คุรุสภา
 
 

:: ข่าว ::
 
 
สำนักข่าว INN
ข่าวเด่นการเมืองไทย
ผู้จัดการออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
กรมประชาสัมพันธ์
 
 

:: เว็บเพื่อการเรียนร ู้::
 
 
จุฬาออนไลน์
์สทศ.
Eduzone
เด็กเด็ก
ไทยเอ็ด
Thaigoodview
คุณครู
 
 

::เว็บมหาวิทยาลัย ::
 
 
ม.รามคำแหง
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม. ศิลปากร
ม. สงขลานครินทร์
ม. แม่โจ้
ม. หอการค้าไทย 
ม ราชภัฏภูเก็ต
 
 

:: ผลงานวิชาการ ::
 
 
การประเมินโครงการ
นิเทศภายใน
การจัดกิจกรรมกลุ่ม

การพัฒนาสภาพ
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม

แบบฝึกทักษะการ
พัฒนาความสามารถ
ด้านการเขียน
รายงานการประเมิน
โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
การใช้รูปแบบบทเรียน
สำเร็จรูปแบบเส้นตรง
รายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน
การพัฒนาลักษณะนิสัย
ประชาธิปไตยและลักษณะ
นิสัยตามกฎระเบียบ
และคุณธรรม
 
 

:: ดาว์นโหลด ::
 
 
Adobe.Reader.v9.0
klcodec320f
K-Lite Codec
Quick Time 7.0
WMEncoder
ImTOO MPEGEncoder
Java Runtime 1.4
PSAR 2552
 
 

:: แหล่งเรียนรู้::
 
 
 
 
   
     


Best view 800*600 pixel, IE Browser.

Create by Klongtomrasrungsun School
Contact :: Webmaster