ชื่อ นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
ตำแหน่ง ครผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี ค.บ.
วิชาเอก เกษตรกรรม
วิชาโท -

งานประจำ/งานพิเศษ

 

ผลงานเด่น