ชื่อ นายประทิน ทับไทร
ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาโท (คอ.ม.)
วิชาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วิชาโท -