ชื่อ นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิทยฐานะ -
วุฒิ ปริญญาตรี วท.บ.
วิชาเอก เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วิชาโท -