ชื่อ นายนิกร ถ่ายง่วน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิ ปริญญาตรี
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วิชาโท -