ชื่อ นายสมพงศ์ ชูมากเลี่ยม
ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาโท
วิชาเอก พืชไร่
วิชาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์