http://202.143.160.218
pe_ktslogo                    
quick search for
 
 

 
 
 
 
 
                    

ชื่อ นายวิโรจน์ อ่อนปาน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิ ปริญญาตรี วท.บ.
วิชาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิชาโท สุขศึกษา

งานประจำ/งานพิเศษ

1. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน สังกัดฝ่าย กิจการนักเรียน
2. จดมิเตอร์ไฟฟ้าโรงอาหาร สังกัดฝ่าย ธุรการ
3. พัสดุกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา สังกัดฝ่าย กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

ผลงานเด่น

1. ผู้ฝึกสอนเซปัคตะกร้อประเภททีมชุดชายได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานระดับ จังหวัด
2. ผู้จัดการทีมเซปัคตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานระดับ จังหวัด
3. ชนะเลิศเซปัคตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทยวีโก้คัพ 2007 ผลงานระดับ จังหวัด
4. ชนะเลิศอันดับ 2 เซปัคตะกร้อนักเรียนนักศึกษาภาคใต้ตอนบนชุมพรเกมส์ ผลงานระดับ จังหวัด