http://202.143.160.218
pe_ktslogo                    
quick search for
 
 

 
 
 
 
 
                    

ชื่อ นางยุบล กัปตัน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี ศษ.บ.
วิชาเอก พลศึกษา
วิชาโท สุขศึกษา

งานประจำ/งานพิเศษ

1. หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน สังกัดฝ่าย บริการ
2. เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการ สังกัดฝ่าย
3. งานคุ้มครองผู้บริโภค สังกัดฝ่าย

ผลงานเด่น

1. ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย 18 ปี ผลงานระดับ จังหวัด
2. ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย 14 ปี ผลงานระดับ จังหวัด