เกี่ยวกับโรงเรียน

rประวัติของโรงเรียน

rวิสัยทัศน์โรงเรียน

rโครงสร้างการบริหาร

rข้อมูลบุคลากร

rฝ่ายวิชาการ

rฝ่ายธุรการและแผนงาน

rฝ่ายกิจการนักเรียน
rฝ่ายบริการ-สัมพันธ์ชุมชน
ทำเนียบบุคลากร
rฝ่ายบริหาร

rวิทยาศาสตร์

rคณิตศาสตร์

rภาษาไทย

rสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

rภาษาต่างประเทศ
rสุขศึกษา-พลศึกษา
rศิลปศึกษา
rการงานอาชีพและเทคโนโลยี
rกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
rโสตทัศนศึกษา
rห้องสมุด
rลูกจ้างประจำ
เว็บไซต์การศึกษา

rกระทรวงศึกษาธิการ

rสนง.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

rสภาการศึกษาแห่งชาติ

rศูนย์ GPA & PR

rห้องเรียน NECTEC

rการศึกษายุคโลกาภิวัฒน์
rเครือข่ายกาญจนาภิเษก
rรวมบทความ ICT

rThink.com

ภาพกิจกรรม
 
คลิกดูภาพ
บรรยากาศภายในโรงเรียน
 

คลิกดูภาพ

ภาพเก่าโรงเรียน

 

ภาพโรงเรียนมุมสูง

 


      
                  

     โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ได้รับการอนุมัติจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ให้สอนครั้งแรกในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น ม.ศ.1 เมื่อปี พ.ศ.2507 มีนักเรียน 17 คน ครู 2 คน และเปิดสอนระดับ ม.ศ.4 ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2520 มีนักเรียน 129 คน โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ ค.ม.ส. และ ค.ม.ช. ปีพ.ศ.2526 โรงเรียนได้รับเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น รางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางเขตการศึกษา 4 ปี พ.ศ.2536 เปิดสอนระดับ ปวช. จำนวน 1 ห้องเรียน

             ปัจจุบัน โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีอาคารเรียนถาวร 3 หลัง อาคารเรียนชั่วคราว 2 หลัง โรงฝึกงาน 4 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง บ้านพักครู 13 หลัง บ้านพักนักการ 2 หลัง หอพักนักเรียน 4 หลัง


ชื่อเต็ม โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

ชื่อย่อ ร.ส.

ที่ตั้ง 207 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120

เบอร์ติดต่อ 075-699209

ปรัชญา ปญฺญา นรานํ รตฺนํ ปัญญาเป็นแก้วของคนดี

คำขวัญ สามัคคี มีวินัย ใจรักเรียน

สีประจำโรงเรียน เทา-เหลือง
        เทา หมายถึง สมอง สติปัญญา
        เหลือง หมายถึง ศาสนา จริยธรรม
        เทา - เหลือง หมายถึง มีความรู้ เลิศล้ำ และคงใว้ด้วยศาสนา จริยธรรม และ ค่านิยมที่ดีงาม

เครื่องหมายโรงเรียน เป็นรูปวงกลม ประกอบด้วย ต้นไม้ ธารน้ำไหล กระบี่คู่ ปรัชญาประจำโรงเรียน และช่อชัยพฤกษ์

                                               

การเดินทาง
         ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ถึง จ.กระบี่ มี 2 เส้นทาง 1.ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ระยะทาง 946 กม. 2.ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถึงชุมพรใช้ทางหลวงหมายเลฃ 41 ถึง อ.เวียงสระ ใช้ทางหลวงหมายเลฃ 4035 ถึงอ่าวลึกเลี้ยวซ้าย ใช้ทางหลวงหมายเลฃ 4 อีกครั้ง ระยะทาง 814 กม. มีรถปรับอากาศ(นอนพิเศษ 24 ที่นั่ง) รถปรับอากาศชั้น 1 (32 ที่นั่ง) และรถปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
        ทางรถไฟ จากสถานีหัวลำโพงลงที่ อ.ทุ่งสง หรือ ลงสถานีรถไฟ
จังหวัดตรัง นั่งรถโดยสาร รถปรับอากาศชั้น 2 หรือรถแท็กซี่รับจ้าง
         ทางเครื่องบิน มีสนามบินนานาชาติ ตั้งอยู่ที่อำเภอเหนือคลอง ระยะทางจาก อ.เมื่องกระบี่ถึงสนามบิน(ถนนเพชรเกษมทางหลวงหมายเลข
4)ระยะทาง 14 กิโลเมตร

การเดินทางไป ร.ร.คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ่ใช้ถนนเพชรเกษมทาง
หลวงหมายเลข 4 (กระบี่-ตรัง) ผ่าน อ.เหนือคลอง ถึงคลองท่อมมีรถโดยสาร
รถแท็กซี่รับจ้าง ระยะทาง 41 กม.

>>> ดูแผนที่โรงเรียน<<<


:: บริการโรงเรียน ::
 
 
E- Learning
E- office
Webboard
Information systems
Digital Content
โรงเรียนในฝัน
รายงานการประชุม
 
 

:: เวปไซต์แนะนำ ::
 
 
Photosig
Thaicomic
Siamfighter
Schoolnet
Thaigamenews
108pets
Thaistamp
 
 

:: กระทรวงศึกษาธิการ ::
 
 
กะทรวงศึกษาธิการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์ GPA & PR
คุรุสภา
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13
สพท.กระบี่
 
 

:: ข่าว ::
 
 
สำนักข่าว INN
ข่าวเด่นการเมืองไทย
ผู้จัดการออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
กรมประชาสัมพันธ์
 
 

:: ผลงานวิชาการ ::
 
 
การประเมินโครงการ
นิเทศภายใน
การจัดกิจกรรมกลุ่ม

การพัฒนาสภาพ
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม

แบบฝึกทักษะการ
พัฒนาความสามารถ
ด้านการเขียน
รายงานการประเมิน
โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
การใช้รูปแบบบทเรียน
สำเร็จรูปแบบเส้นตรง
รายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน
การพัฒนาลักษณะนิสัย
ประชาธิปไตยและลักษณะ
นิสัยตามกฎระเบียบ
และคุณธรรม
 
 

:: เว็บเพื่อการเรียนรู้::
 
 
จุฬาออนไลน์
สทศ.
Eduzone
เด็กเด็ก
ไทยเอ็ด
Thaigoodview
คุณครู
กฏหมายไทย
หลักสูตรแกนกลาง 2551
ครูไทย
วิชาการดอทคอม
 
 

::เว็บมหาวิทยาลัย ::
 
 
ม.รามคำแหง
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม. ศิลปากร
ม. สงขลานครินทร์
ม. แม่โจ้
ม. หอการค้าไทย 
ม ราชภัฏภูเก็ต
 
 

:: ดาว์นโหลด ::
 
 
Adobe.Reader.v9.0
klcodec320f
K-Lite Codec
Quick Time 7.0
WMEncoder
ImTOO MPEGEncoder
Java Runtime 1.4
Driver Printer
DeskTopAuthor
เอกสารประกอบ
การบรรยาย
การทำผลงานวิจัย
แบบฟอร์มโครงการ
PSAR
 
 

:: แหล่งเรียนรู้::
 
 
 
 
   
     


Best view 800*600 pixel, IE Browser.

Create by Klongtomrasrungsun School
Contact :: Webmaster