ทำเนียบบุคลากร

rฝ่ายบริหาร

rวิทยาศาสตร์

rคณิตศาสตร์

rภาษาไทย

rสังคมศึกษา

rภาษาอังกฤษ
rสุขศึกษา-พลศึกษา
rศิลปศึกษา
rการงานอาชีพและเทคโนโลยี
rกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
rโสตทัศนศึกษา
rห้องสมุด
rลูกจ้างประจำ

เกี่ยวกับโรงเรียน

rประวัติของโรงเรียน

rโรงเรียนในฝัน

rข้อมูลบุคลากร

rฝ่ายวิชาการ

rฝ่ายธุรการและแผนงาน

rฝ่ายกิจการนักเรียน
rฝ่ายบริการ-สัมพันธ์ชุมชน
 

เว็บไซต์การศึกษา

rกระทรวงศึกษาธิการ

rสนง.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

rสภาการศึกษาแห่งชาต

rศูนย์ GPA & PR

rห้องเรียน NECTEC

rการศึกษายุคโลกาภิวัฒน์
rเครือข่ายกาญจนาภิเษก
rรวมบทความ ICT

rThink.comเป้าหมาย/ผู้รับผิดชอบ และผลที่คาดว่าจะได้รับ
      
    
       เป้าหมาย
         1. โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา และ สปช. คัดเลือกอำเภอละหนึ่งโรงเรียน จำนวน 795 อำเภอ 81 กิ่งอำเภอ และ 45 เขตในกรุงเทพมหานคร ได้ 921 โรงเรียน
         2. โครงการ ฯ เริ่มนำสู่การปฏิบัติ 1 ตุลาคม 2546
         3. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันจะพัฒนาทุกโรงเรียนให้เต็มรูปแบบ ภายในเวลา 3 ปี

     ผู้รับผิดชอบ
          กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการนโยบายหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

     ผลที่คาดว่าจะได้รับ
         1. เด็กและเยาวชนไทยในชนบทมีโอกาสได้รับการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพ รักการอ่าน เป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามรถพัฒนาให้พึ่งตนเองได้ และเติบโตเป็นคนคุณภาพของประเทศ
         2. มีโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกระจายทั่วถึงทุกอำเภอ ทำให้เด็กไทยเติบโต
ด้วยความเชื่อมั่นและรักชาติ


 
:: เวปไซต์แนะนำ ::
 
 
Photosig
Thaicomic
Siamfighter
Schoolnet
Thaigamenews
108pets
Thaistamp
 
 

 
 
 
 

:: กระทรวงศึกษาธิการ ::
 
 
กะทรวงศึกษาธิการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์ GPA & PR
สพท.กระบี่
คุรุสภา
 
 

:: ข่าว ::
 
 
สำนักข่าว INN
ข่าวเด่นการเมืองไทย
ผู้จัดการออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
กรมประชาสัมพันธ์
 
 


:: เว็บเพื่อการเรียนรู้::
 
 
จุฬาออนไลน์
์สทศ.
Eduzone
เด็กเด็ก
ไทยเอ็ด
Thaigoodview
คุณครู
 
 


::เว็บมหาวิทยาลัย::
 
 
ม.รามคำแหง
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม. ศิลปากร
ม. สงขลานครินทร์
ม. แม่โจ้
ม. หอการค้าไทย 
ม ราชภัฏภูเก็ต
 
 

:: โปรแกรมฟรี ::
 
 
Flashget
Internet Download
Maxthon
Sothink
iTunes
MEDA-MP3
PDF to Word
Teleport_Pro
 
 
     


Best view 800*600 pixel, IE Browser.

Create by Klongtomrasrungsun School
Contact :: Webmaster