ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี คบ.
วิชาเอก สังคมศึกษา
วิชาโท -