ชื่อ นางสาวพนิดา สานิง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ -
วุฒิ ปริญญาตรี ค.บ.
วิชาเอก สังคมศึกษา
วิชาโท -