ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 24/2/2560
........................................................................................................................................................................................
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 7/2/2560
........................................................................................................................................................................................
29/12/2559
........................................................................................................................................................................................
14/11/2559
........................................................................................................................................................................................
4/11/2559
........................................................................................................................................................................................
4/11/2559
........................................................................................................................................................................................
3/11/2559
........................................................................................................................................................................................
4/10/2559
........................................................................................................................................................................................
5/9/2559
........................................................................................................................................................................................
ประกาศโรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย 4/8/2559
........................................................................................................................................................................................
16/5/2559
........................................................................................................................................................................................
16/5/2559
........................................................................................................................................................................................
1 2

Get Adobe Flash player