ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 2/2/2561
........................................................................................................................................................................................
23/1/2561
........................................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 12/1/2561
........................................................................................................................................................................................
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๖๑ การจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร๑๐๑ล.๒๗พิเศษ(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ตามประกาศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑audemars piguet replica uhren 10/1/2561
........................................................................................................................................................................................
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร๑๐๑ล.๒๗พิเศษ(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)hublot replica uhren 10/1/2561
........................................................................................................................................................................................
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) งานก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ)ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา 21/12/2560
........................................................................................................................................................................................
ประกาศโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ เรื่อง การเผยแพร่เรื่องการจัดจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ๑๐๑ล.๒๗พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 8/12/2560
........................................................................................................................................................................................
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 24/2/2560
........................................................................................................................................................................................
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 7/2/2560
........................................................................................................................................................................................
29/12/2559
........................................................................................................................................................................................
14/11/2559
........................................................................................................................................................................................
4/11/2559
........................................................................................................................................................................................
1 2

Get Adobe Flash player