ติดต่อ ร.ส.


🏠 ที่อยู่ : 207 ม.2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120

☎️ โทร : 075-699209

📠 แฟกซ์ : 075-699209 ต่อ 204

✉️ E-mail : ktsschool@kts.ac.th