🤵 ฝ่ายบริหารนายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์