🏫 ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอนครั้งแรกในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับชั้น ม.ศ.1 เมื่อปี พ.ศ.2507 มีนักเรียน 17 คน ครู 2 คน และเปิดสอนระดับ ม.ศ.4 ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2520 มีนักเรียน 129 คน โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ ค.ม.ส. และ ค.ม.ช. ปีพ.ศ.2526 โรงเรียนได้รับเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น รางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางเขตการศึกษา 4 ปี พ.ศ.2536 เปิดสอนระดับ ปวช. จำนวน 1 ห้องเรียน

ปัจจุบัน โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีอาคารเรียนถาวร 4 หลัง อาคารเรียนชั่วคราว 2 หลัง โรงฝึกงาน 4 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง บ้านพักครู 13 หลัง บ้านพักนักการ 2 หลัง หอพักนักเรียน 4 หลัง

ชื่อเต็ม : โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ (KLONGTOMRATRUNGSAN SCHOOL)

ชื่อย่อ : ร.ส.

ที่ตั้ง : 207 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120

เบอร์ติดต่อ : 075-699209

ปรัชญา : ปญฺญา นรานํ รตฺนํ ปัญญาเป็นแก้วของคนดี

คำขวัญ : สามัคคี มีวินัย ใจรักเรียน

สีประจำโรงเรียน : เทา – เหลือง
เทา หมายถึง สมอง สติปัญญา
เหลือง หมายถึง ศาสนา จริยธรรม
เทา – เหลือง หมายถึง มีความรู้ เลิศล้ำ และคงใว้ด้วยศาสนา จริยธรรม และ ค่านิยมที่ดีงาม

เครื่องหมายโรงเรียน :

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ logo-rs-copy.jpg

เป็นรูปวงกลม ประกอบด้วย ต้นไม้ ธารน้ำไหล กระบี่คู่ ปรัชญาประจำโรงเรียน และช่อชัยพฤกษ์

การเดินทาง

>> รถยนต์ : จากกรุงเทพฯ ถึง จ.กระบี่ มี 2 เส้นทาง 1.ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ระยะทาง 946 กม. 2.ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถึงชุมพรใช้ทางหลวงหมายเลฃ 41 ถึง อ.เวียงสระ ใช้ทางหลวงหมายเลฃ 4035 ถึงอ่าวลึกเลี้ยวซ้าย ใช้ทางหลวงหมายเลฃ 4 อีกครั้ง ระยะทาง 814 กม. มีรถปรับอากาศ(นอนพิเศษ 24 ที่นั่ง) รถปรับอากาศชั้น 1 (32 ที่นั่ง) และรถปรับอากาศ 40 ที่นั่ง

>> รถไฟ : จากสถานีหัวลำโพงลงที่ อ.ทุ่งสง หรือ ลงสถานีรถไฟจังหวัดตรัง นั่งรถโดยสาร รถปรับอากาศชั้น 2 หรือรถแท็กซี่รับจ้าง

>> เครืองบิน : มีสนามบินนานาชาติ ตั้งอยู่ที่อำเภอเหนือคลอง ระยะทางจาก อ.เมื่องกระบี่ถึงสนามบิน (ถนนเพชรเกษมทางหลวงหมายเลข 4) ระยะทาง 14 กิโลเมตร